AA Land Discover your dream Home

Tòa nhà Prudential Plaz

Liên doanh văn phòng Prudential-AA

Toạ lạc tại Quận 8, TP.HCM, Việt Nam

- Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Văn phòng Prudential-AA thàng lập vào tháng 10/2002

- Cơ cấu vốn góp:

  • AA Land Corporation: 30%
  • Prudential Viet Nam: 70%

- Toà nhà văn phòng: Diện tích xây dựng là 10.381m2 bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 6 tầng lầu

- Dự án hoàn công vào 2005. Toàn bộ toà nhà đã được Prudential Việt Nam thuê ngay sau khi hoàn công và được quản lý bởi CBRE.

- AA Land đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong dự án này cho Ngân hàng Hàng Hải vào 2012.

ẩn hiện